home | Motoristi | Vodáci | Potápěči | Diskuze |


V této sekci:

Aktuální zprávy a články

Něco o nás

Naše činnost

Zajímavosti kolem vody

Zážitky na vodě

Příbuzné odkazy

Archiv


Archiv starých článků

19.6.2006
Letní vodácké soustředění
bude letos jako každý rok tradičně na Fialníku. Více na stránkách vodáků.

19.6.2006
Neckiáda
Zveme nejširší veřejnost na sportovně-společensko-recesistickou akci Neckiáda 2006, která bude probíhat na mlýnském náhonu v sobotu 24.6. od 10,00 hod. Plavidlo a dobrou náladu s sebou, občerstvení zajištěno!

19.6.2006
První závody
Bláznivá příroda nám letošní jaro vůbec nepřála, naši nejmladší se dostali prvně k závodění až v červnu. Více na stránkách vodních motoristů.

15.5.2006
Vejšlap
Tradiční "Vejšlap jarním Polabím" už máme za sebou, všichni byli spokojeni, počasí vyšlo nádherně. Na vlastní oči si každý mohl prohlédnout tu spoušť po velké vodě - i když právě ta přinesla i zajímavé zpestření. Aby se mohly dodržet tradiční tratě, fungoval na protržené hrázi Malvín přívoz. Odpoledne pak v areálu loděnice bylo nachystáno pro děti mnoho zajímavých atrakcí. Největší zájem byl o svezení na vodě (z hlediska budoucnosti klubu velmi potěšitelné!). Večer jsme poseděli s kytarou a slavnostně odemkli Labe pro letošní sezónu. Pro přiblížení velice pohodové atmosféry připojuji i něco fotografií.

9.4.2006
Valná hromada
1.ČKPaV se konala 9.4.2006 v areálu výcvikového střediska v Nedaninách. Shrnulo se hospodaření a sportovní výsledky za loňský rok (výsledky nikterak nevýznamné, viz jinde na těchto stránkách). Proběhly volby, zvolen byl nový předseda klubu a částečně byla inovována výkonná rada, všeobecně byla proklamována vůle v činnosti klubu zlepšit vše, co by se zlepšit dalo a mělo. Podrobněji příště.

V sekci motoristů najdete i některé novinky a zajímavosti z Českého svazu vodního motorismu.


12.12.2005
Konečně...
Večery se prodlužují, takže už konečně zbylo trochu času na chudinky zanedbávané klubové stránky. Vzhled už se začíná trošku rýsovat, ale ještě se asi bude muset trochu graficky propracovat. Navíc nás postihla vnucená změna domény a na ni navazující problémy (to jsou ty radosti freehostingu), ale doufám , že se to brzy dořeší. Nicméně to nemá vliv na to, že hrubá struktura i všechen obsah už zůstává definitivní. Proto prosím všechny, kdo mají k dispozici potřebné údaje o zaslání: informací o činnosti oddílu, jeho historii, plánech do budoucna, akce a dosažené výsledky za letošní rok i v minulosti a vůbec všechno, co přispěje k vytvoření celkového obrazu o našem klubu. Slibuji zveřejnění během několika dní. Dále prosím všechny členy o zaslání kontaktních telefonů a mailových adres pro operativní informace o aktuálních akcích.


7.12.2005
Novinky z rady.
Zpracovala se povinná agenda vůči ČSTV, připravuje se kontrola hospodaření klubu za letošní rok. S chystaným přechodem na elektronický Informační Systém ČSTV je nutné dodat aktuální seznamy členů všech oddílů. Do členské schůze plánované někdy na únor je nutno vytvořit návrh závazných interních předpisů, dosavadní jsou zastaralé, mezitím se v chodu klubu mnohé změnilo (i pozapomělo).Obsah