1.Čelákovický klub vodních sportů z.s.

KONTAKTY

V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice

IČ 14798018, číslo účtu: 264643982/0300

Elektronicka pošta:   1ckvs(kroucenec)seznam.cz

Kde nas najdete

Povolený příjezd motorových vozidel do areálu loděnice je ulicí Dukelskou, poté vpravo ulicí Mir. Zacha, pak doleva ulicí U Stabenovky, odtud již vidíme hlavní vjezd do loděnice, pokračujeme po provizorní zpevněné cestě (asfaltová drť), dále po louce a ke kotvišti.

Všechny ostatní trasy, při kterých by se používala nebo křižovala cyklostezka (např. příjezd přes můstek) jsou zakázány a budou pokutovány!

Přístupová cesta pro motorová vozidla :

Užitečné reference


ČSVM

Oficiální stránky Českého svazu vodního motorismu

Svaz vodního motorismu

SVOČR

Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Svaz vodáků České republiky

Povodí Labe

Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové

Povodí Labe

SPS Praha

Státní plavební správa Jankovcova 4 - Praha

Státní plavební správa