1.Čelákovický klub vodních sportů

Vítáme všechny, pro které je voda způsobem života

Klub sdružuje vodní motoristy (kajutové lodě a motorové čluny, výcvik mládeže na gumových člunech Formule FF), vodáky (pramice, kanoe, rafting) a potápěče. Jednotlivé odbornosti jsou dále zaštítěny členstvím v ČSVM (Český svaz vodního motorismu), SVoČR (Svazu vodáků ČR), Svazu potápěčů České republiky a TJ/SK Praha-východ.


Nejbližší Akce pořádané klubem :


7.10.2018 Vejšlap za polabskými strašidly

Vhodné pro všechny děti od 2 – 10 let
Start: Z nádvoří Městského muzea Čelákovice
Cíl: Loděnice Čelákovických vodáků, kde je možnost opéci si přinesené buřty


24.11.2018 Zamykání Labe

Rozloučení se sezônou pro členy klubu a všechny příznivce
Sraz účastníků cca kolem 18 hodiny na loděnici Čelakovice
VEJŠLAP ZA POLABSKÝMI STRAŠIDLY

neděle 7.10.2018 start: 14:00 - 16:00 hodin na nádvoří Městského muzea v Čelákovicích cíl: od 15:00 hod. v areálu loděnice, V Nedaninách 232, Čelákovice

Ve spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích jsme připravili procházku pro nejmenší (2 roky - 10 let ) po Čelákovicích s povídáním o strašidlech Polabí. Nastudovali jsme z místních zdrojů která "strašidla" a postavy z historie se týkají našeho města a okolí. Na trase děti doprovázejí bezhlavý rytíř, bludičky, vodník aj. U každé postavy se plní úkol, který vychází z pověsti o této postavě, např.tancování, hledání pokladu. Zakončení našeho putování do starých časů je u nás v loděnici, kde si děti a jejich doprovod můžou opéci přinesené buřty pod dohledem ohnivého mužíka.

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž na téma strašidla. Obrázky namalujte doma a přineste je s sebou na start. Všechny výkresy budou vystaveny v areálu loděnice a ty nejlepší v prodejně výtvarných potřeb AKI dekorace. Nejlepší obrázek bude odměněn! Na zadní stranu napište jméno a kontakt.

VEJŠLAP JARNÍM POLABÍM

V sobotu dne 14.dubna.2018

Start 9 -11 hodin v Čelákovicích před Městským úřadem, Náměstí 5. května
Cíl v areálu naší loděnice, V Nedaninách 232, Čelákovice

Jde nejen o turistický pochod určený široké veřejnosti.Trasy vedou Chráněným územím Lipovka, turistickou naučnou stezkou Polabím. Zde se účastníci seznámí s krásnou jarní přírodou, dovědí se o žijících zvířatech, rostoucích rostlinách, o původním korytu Labe. Na trase jsou připraveny kontroly, které zpestří procházku zejména dětem. Trasy je možno jet i na kole, koloběžce, co kdo preferuje.

Trasa A - 10 Km: vhodná pro děti i maminky s kočárky
Trasa B - 15 Km
Trasa C - 30 Km

Po ukončení Vejšlapu je v cíli, v areálu naší loděnice, připraveno občerstvení, pro účastníky zdarma. Dále je připraven bohatý program pro děti, spoustu soutěží, svezení na pramici, kanoi i motorovém člunu, šermíři, hasiči, svezení na koni, živá muzika. Večer pro dospělé jsme připravili taneční veselici s Odemykáním Labe.

Startovné je 50,-Kč, děti do 6 let zdarma.

Naši sponzoři

Město Čelákovice

V roce 2017 jsme obdrželi od Města Čelákovice dotaci ve výši 366 tisíc Kč na údržbu a provoz klubu.

Mesto Čelakovice

Česká Unie Sportu

ČUS přislíbil 8 000 Kč na zajištění Vejšlapu Jarním Polabím v projektu "Sportuj s námi."

Česká Unie Sportu

ElectroShop.cz

Elektroshop věnoval sponzorský příspěvek 10 000 Kč pro provoz na rok 2017

ElectroShop

Historie klubu vodáků v Čelákovicích

Obrázek kotviště nad plavební komorou v Čelákovicích cca někdy kolem roku 1980

Kolem roku 1957 - hudebni skupina POBLEDYKUBA, která za sebou měla už pětileté působení při bavení veřejnosti a kamarádů a také značné zkušenosti se stavbou lodí.Deset zakládajících členů vlastnilo v té době osm lodí.Tento klub byl společensky velice aktivní, ale při své činnosti vycházel z tradic prvorepublikových trampských osad a proto nezískal podporu ani sympatie oficiálních státních institucí. Po několika letech rozpadl.Vzniklá parta však držela stále pohromadě a přidali se i další. Stavěly se další lodě a pořádaly se plavby po Labi i po Vltavě. Také potlachy u táborových ohňů a taneční večery pro obveselení kamarádů a spřízněné veřejnosti. A právě v této době se objevil nápad na založení tradice námořnických bálů a karnevalů.

Lodě stavěné čelákovickými vodáky se neustále zdokonalovaly , byly známé v širokém okolí a byl o ně zájem. Problémy se zázemím přetrvávaly, chybělo oficiální kotviště, nebyly prostory pro zimování lodí. Následovaly další dva pokusy o obnovení klubu, oba neúspěšné.Tato část vodácké historie končí 24. června 1971, kdy je u mlýnského náhonu pod kostelem definitivně založen klub v rámci Svazu branných vodáků a motoristů.V počátcích měl 43 členů s šestnácti motorovými kajutovými čluny a dvanácti lehkými sportovními motorovými čluny. V usnesení zakládajícího zápisu se kromě tehdy nezbytných politických proklamací objevily na prvních místech návrhy na řešení těch nejožehavějších problémů a to vybudování kotvišť a pronájmu prostor pro loděnici v areálu mlýna.

Tak byla odstartována další etapa, která se z hlediska klubu dá označit jako druhá a trvala devatenáct let. Byla provázena spoustou více či méně významných sportovních úspěchů, množstvím zážitků ve vodáckých partách a byla zaplacena tisíci hodin dobrovolné práce při budování vodáckého zázemí. Nejprve to byla stodola v prostorách mlýna, později areál s klubovnou a hangáry v bývalé cementárně Za dráhou . Nakonec byl vybudován rozsáhlý areál v Nedaninách a výcvikové středisko v bývalé hájovně na Fialníku u Vlastějovic na Sázavě, který klub vlastní od roku 1982. Vznikl rovněž oddíl dětí a mládeže. Klub získal pramice, kvalitní závodní kajaky a kanoe a úspěchům v závodech na republikové úrovni nic nestálo v cestě.Dokladů úspěchů je v kronice nepřeberně. Tuto úroveň si oddíl udržuje dodnes, obsazuje čelní místa v Českém poháru ve vodáckém víceboji.
Přelom v historii klubu nastává v roce 1990, kdy se klub osamostatňuje jako právní subjekt, s vlastními stanovami a názvem 1. Čelákovický klub potápěčů a vodáků. Flotila kajutových lodí se v dalších letech zredukovala, zbývající jsou však úspěšní i na mezinárodní úrovni / 1. a 4. místo na ME kajutových lodí v Kralupech /.V roce 1995 vznikl oddíl mládeže vodních motoristů a klub tak byl mezi prvními , kteří reagovali na evropskou novinku - závody motorových člunů formule FF. Existence oddílu a jeho výsledky by daly na samostatný článek. Jednou větou - patříme k české i evropské špičce v tomto sportu.