Přístupová cesta pro motorová vozidla:

         Povolený příjezd motorových vozidel do areálu loděnice je ulicí Dukelskou, poté vpravo ulicí Mir. Zacha, pak doleva ulicí U Stabenovky, odtud již vidíme hlavní vjezd do loděnice, pokračujeme po provizorní zpevněné cestě (asfaltová drť), dále po louce a ke kotvišti.
         
         Všechny ostatní trasy, při kterých by se používala nebo křižovala cyklostezka (např. příjezd přes můstek) jsou zakázány a budou pokutovány!