home | Motoristi | Vodáci | Potápěči | Diskuze | Rada

Pro všechny členy a příznivce: nabídka prací,kdy můžete přijít pomoci s údržbou a vylepšováním našeho společného majetku a splnit brigádnické povinnosti. Pro informace se spojte s uvedenou kontaktní osobou.

Termín:
Místo:
Kontakt:
Náplň:


od 22.10.2011 kdykoliv

Teskáč

Josef Bartoš, Václav Marvánek

Nátěry rámů pro oplocení kotviště.


22.10.2011

Kotviště

Josef Bartoš, Václav Marvánek

Práce na oplocení.


28.10. - 30.10.2011

Fialník

Ruda Hořejší (závazně do 16.9.)

Různé práce


průběžně

Hangár

Josef Bartoš

Nátěry vrat kójí. Týká se především uživatelů hangáru!.


od 20.8.2011 kdykoliv

Kotviště

Josef Bartoš, Václav Marvánek

Celé kotviště posekáno, je potřeba odvozit trávu do prutníku. Kolečko a vidle jsou v hangáru v kóji Štramandy.


Neděle 29.5.2011
10,00 hod

Kotviště

Václav Marvánek

Jako hlavní úkol je dokončení oplocení kotviště, v případě převisu brigádníků i různé údržbové práce na loděnici. Možnost odpracování hodin nejen pro motoráře.